Ympäristöpolitiikka

Jollmax Coating Oy:n Ympäristöpäämäärät ovat seuraavat.

Seurataan ympäristönäkökohtia, joihin pystytään vaikuttamaan.

Vähennetään oman toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormaa. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä, ympäristöstandardeja ja ympäristönsuojelua toiminnassamme.

Henkilöstö on osaavaa, huolehditaan työsuojelusta ja ympäristötietoisuudesta sekä jatkuvasta parantamisesta.