Jollmax Coating Oy:n
LAATU- ja YMPÄRISTÖPOLITIIKAT

Jollmax Coating Oy on sitoutunut täyttämään asiakasvaatimukset sekä noudattamaan ympäristölainsäädäntöä.

Toimintamme perustuu asiakastarpeiden täyttämiseen sekä laadullisesti että aikataulullisesti, ympäristöarvot huomioon ottaen.

Yritysjohto osoittaa sitoutumisensa laadun- ja ympäristöhallintajärjestelmien jatkuvaan parantamiseen analysoimalla saatuja ulkoisia ja sisäisiä palautteita ja omia prosessejaan sekä määrittelemällä tavoitteet toiminnalle ja  varaamalla riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.