Laatu- ja ympäristö


Toimintamme perustuu asiakastarpeiden täyttämiseen sekä laadullisesti että aikataulullisesti, ympäristöarvot huomioon ottaen.

Yritysjohto osoittaa sitoutumisensa laadun- ja ympäristöhallintajärjestelmien jatkuvaan parantamiseen analysoimalla saatuja ulkoisia ja sisäisiä palautteita ja omia prosessejaan sekä määrittelemällä tavoitteet toiminnalle ja  varaamalla riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Laatu


Jollmax Coating Oy sitoutuu täyttämään asiakasvaatimukset ja sen tavoitteena on palvella asiakkaitaan kilpailukykyisellä, pitkäjänteisellä ja syvällisellä yhteistyöllä siten, että he menestyisivät omassa liiketoiminnassaan.

Yrityksen toiminta perustuu:

  • Ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henkilöstöön ja sen hyvinvointiin. Työnantajana yritys tukee avointa vuorovaikutusta, rakentavaa yhteishenkeä ja yksilön kehitystä.
  • Tulokselliseen toimintaan.
  • Asiakastarpeiden täyttämiseen sekä laadullisesti että aikataulullisesti.
  • Jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.
  • Lait, asetukset ja ympäristöarvot huomioon ottavaan toimintaan.

Yritysjohto osoittaa sitoutumisensa laadunhallintajärjestelmään ja jatkuvaan parantamiseen määrittelemällä tavoitteet toiminnalle ja varaamalla riittävät resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisäksi yritys sitoutuu toimintansa jatkuvaan parantamiseen analysoimalla saatuja ulkoisia ja sisäisiä palautteita ja omia prosessejaan. Toimintapolitiikka sekä asetetut tavoitteet ja päämäärät katselmoidaan säännöllisesti, ja sitoudutaan noudattamaan velvoittavia lakisääteisiä ja muita vaatimuksia.

 

Ympäristö


Jollmax Coating Oy:n Ympäristöpäämäärät ovat seuraavat.

  • Seurataan ympäristönäkökohtia, joihin pystytään vaikuttamaan.
  • Vähennetään oman toiminnan aiheuttamaa ympäristökuormaa. Sitoudumme noudattamaan ympäristölainsäädäntöä, ympäristöstandardeja ja ympäristönsuojelua toiminnassamme.
  • Henkilöstö on osaavaa, huolehditaan työsuojelusta ja ympäristötietoisuudesta sekä jatkuvasta parantamisesta.

 

Sertifikaatit


IQ13350-01 ISO 9001

13350-02 FI ISO 9001

13350-02 EN ISO 9001

IQ13351-01 ISO 14001

13351-02 FI ISO 14001

13351-02 EN ISO 14001